При Щета

На ваше разположение е специализиран отдел „Ликвидация на щети“, от който ще получите конкретни и ясни инструкции, както и информация за последващи действия в случай на настъпило застрахователно събитие:

Осигуряването на добра информираност на нашите клиенти и оказването на съдействие при уреждане на застрахователни претенции при щети е важна част от цялостния ни подход за предлагане на добро клиентското обслужване. 

Денонощни телефони при КРАЖБА, ГРАБЕЖ, ПТП или ПОЖАР:

Алианц- 0700 13 014 Булстрад - 0800 11 111 Дженерали- 0292 67 222 ОЗК - 0700 166 88
Армеец - 0700 13 939 Групама - 0700 123 32 Евроинс - 0700 17 241 Уника - 0700 111 50
Бул Инс - 0700 16 633 ДЗИ - 0700 16 166 Лев Инс - 0800 15 333  

Важна информация за завеждане на щета в оторизираните центрове на SFA Retail центровете на "София Франс Ауто" и Ауто Бавария може да намерите тук.