Какви видове застраховки можете да откриете в офисите на Ес Еф Ей Брокер?

В нашите офиси можете да сключите пълната гама застраховки за частни и бизнес клиенти.

Кои застрахователи може да откриете в офисите на Ес Еф Ей Брокер?

При нашите специалисти ще откриете най-добрите застрахователи в България, а също така и ще получите комплексно обслужване и съдействие, както при избора на застрахователното покритие и сключването на полицата, така и при уреждането на претенцията във връзка с настъпването на застрахователно събитие.

Как да се свържете със специалистите на Ес Еф Ей Брокер?

Може да получите пълна информация за нашите офиси на телефон: 02/ 892 13 000 или по имейл: office@sfabroker.bg. Повече информация може да намерите и в менюто Контакти.


Партньори